:

Bilim alanında işbirliği

Belarus ve Türkiye’nin bilim alanında oluşturduğu işbirliğinin hukuki temelini 1995 yılında Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında imzalanan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması oluşturmaktadır.

Kasım 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Belarus’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında hükümetler arası bilim ve teknoloji alanlarında işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

Belarus Ulusal Bilimler Akademisi ile TÜBİTAK arasında, bilimsel işbirliğinin öncelikli alanlarını belirleyen, ortak projelerin uygulanmasını koordine eden ve ortak bilimsel ve teknik etkinlikler düzenleyen Ortak Bilim ve Teknoloji İşbirliği Komisyonu kurulmuştur. Şu anda, taraflar opto-elektronik, fizik ve IT bilimleri alanında  bilimsel ve teknik projeleri uygulamaktadır.

Mart 2019'da, Minsk şehrinde Bilimsel ve Teknik İşbirliği Ortak Komisyonu'nun altıncı toplantısı ve Belarus Ulusal Bilimler Akademisi ile TÜBİTAK arasındaki yapılan ikinci ortak çalışma toplantıları çerçevesinde, taraflar, ortak araştırma projeleri yarışması düzenlenmesi hususunda anlaşmışlardır.

Kasım 2018'de Belarus Devlet Bilim ve Teknoloji Komitesi ile Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı arasında Belarus-Türkiye Ortak Bilim ve Teknoloji İşbirliği Komisyonu'nun ilk toplantısı Ankara'da gerçekleşti. Taraflar, kutuplarda ortak  araştırma yapmak da dahil olmak üzere  çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin daha üst sevilere çıkarılması konusunda anlaştılar. Gerçekleşen Komisyon toplantısı çerçevesinde, taraflar, 2020 yılına kadar Belarus ile Türkiye arasındaki bilimsel ve teknik işbirliğinin ana alanlarını belirleyen bir protokol imzaladı.

Temmuz 2019'da Ankara’da Belarus Cumhuriyeti Temel Araştırmalar Vakfı ile Türkiye Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi arasında İşbirliği Anlaşması imzalandı. Anlaşma, nano-teknoloji alanında Belarus ve Türk bilim adamları arasında ikili seminerler düzenlenmesi ve ortak projelerin finansmanı da dahil olmak üzere çeşitli bilimsel işbirliği biçimlerini öngörmektedir. Anlaşma BRFFR Akademisyeni Gaponenko S.V. ve UNAM Başkanı Prof. Dr.  Hilmi Volkan Demir tarafından imzalanmıştır.

Mart 2019'da Belarus İnovasyon Fonu (BIF) desteğiyle Devlet Bilim ve Teknoloji Komitesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK, 2019-2021 için Belarus-Türkiye ortak inovasyon projeleri yarışması yapılacağını duyurdu.

Bu yarışmanın amacı, proje gelişiminin erken bir aşamasında doğrudan finans desteği sağlayarak Belarus-Türkiye ortak inovasyon projelerini hayata geçirmektir.

Ayrıca, Belarus İnovasyon Fonu (BIF), Türk tarafıyla ortak uygulama ve işbirliği vaat eden bir dizi Belarus projeleri için Türk ortaklar aramaya devam ediyor:

♦ Modelleme ve karar verme ile ilgili destek sistemi “Fort” ve “Devlet sınırının korunması için entegre karar destek sistemi” (LLC “Fortaiti”)

♦ “Değerli taşlar ve metaller için holografik korumalı blister ambalaj” ve “Çok çeşitli malların, menkul kıymetlerin ve belgelerin işaretlenmesi ve tanımlanması için tasarlanmış holografik ürünlerin üretimi” (CJSC “Holografik Sanayi”)

♦ “DjinnSensor internet eşyalar platformunda tesislerin ve mekanların ekolojik çevresel kombine sensörü”, “İnternet eşya platformunda yerleşim alanları ve otoyolların ekolojisi kombine sensörü CitiSensor”,  “İşyerinde konfor, güvenlik ve üretkenlik sağlamak için tesislerin ve mekanların çevresel parametrelerini analiz eden ve ölçen sensör Bit Horizon” (A.B. Dyusimikeev)

♦ Organik atıkların yüksek protein takviyesine dönüştürülmesi — Xtra High Protein meal”(Cyberg LLC).

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to