:

Belarus Cumhuriyetinde yabancı yatırımcılar için tercihler

Belarus Cumhuriyeti ülkede işin oluşturma ve yönetim prosedürünü basitleştirmek için aktif çalışmalar yapıyor. Bu çalışmanın sonucu, Belarus Cumhuriyetinin Doing Business uluslararası reytingde pozisyonunun sürekli geliştirilmesidir: 2017 yılında ülke reytingde 37 -ci pozisyona yükseldi (reytingde değerlendirilen 190 ülke arasında).

«Şirketlerin kaydetmesi» kriterine göre Belarus Cumhuriyeti, reytingde 31-ci sırada yer alıyor, bu tüzel kişilerin devlet kayıt prosedürünün basitliği anlamına geliyor: kayıt makamına başvurduktan sonra ertesi gün ekonomik varlığı hesaplaşmanın hayata geçirilmesi ve ekonomik faaliyetlere başlaması için bir bankada hesap açmak olanağına sahiptir.

Belarus Cumhuriyeti yabancı yatırımcılar için elverişli koşullar yaratır. Yatırımlar şirketlerin oluşturulması veya mevcut olan şirketlerin, inşaatların paylarını (hisselerini) almak yoluyla veya gayrimenkuleri satın almakla ve diğer şekillerde uygulanabilir.

Belarus Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yatırımların karşılıklı tanıtım ve karşılıklı korunması ile ilgili Anlaşma imzalanmıştır, bu Anlaşma Türkiye'den olan yatırımlar için daha elverişli rejimi belirler.

Yatırımlar Kanunu Anlaşma ile belirlenen yatırımcıların temel haklarını ve teminatlarını detaylandırıyor ve tamamlıyor.

Yabancı yatırımcılara mevzuatla belirlenmiş vergi ve ücretlerin ödenmesinden sonra Belarus Cumhuriyetinden kazançları ve diğer gelirleri engelsiz çıkarılmalarına garanti veriliyor. Yatırımların hesabına alınmış yatırımın veya emlakın devletleştirilmesi, yalnız sosyal ihtiyac ile ilgili ve yatırımcının zararının tam karşılanması şartıyla izin veriliyor.

Ekonominin farklı sektörlerinin ve bölgelerin kalkınması amacıyla Belarus Cumhuriyetinde yatırımcılara ek kolaylık ve tercihler sağlayan bazı yatırım rejimleri yapılmıştır. Aşağıda en çok kolaylık ve tercihler olan  esas yatırım rejimleri tasvir edilmiştir.

Yatırım anlaşması

Yabancı yatırımcı Belarus Cumhuriyeti ile yatırım projesinin hayata geçirilmesi konusunda yatırım anlaşması imzalayabilir.

Talepler

Yatırımların hayata geçirilmesi için yatırım projesi çalışmaların öncelikli türüne (ekonomi sektörüne) uygun olmalıdır. Bu tür faaliyetlerin listesi geniştir ve oraya hem çeşitli üretim faaliyeti, hem de hizmet alanı dahil olmaktadır. Yatırımların hacmi düzenlenmiyor.

Projenin gerçekleştirilme arazisi

Arazide kısıtlama olmadan.

Temel tercihler

Tercihler esasen yatırım anlaşması ile öngörülmüş inşaat ve tesislerin donanımı ile ilgilidir, ve bu anlaşmanın yürürlükte olduğu süre içinde faaliyet gösteriyor (tesislerin inşaat ve tasarım döneminde):

Tercihler vergilerin ve diğer ücretlerin ödenme alanında

♦ Belarus Cumhuriyetinde tesislerin inşası için kullanılmış malların (çalışmaların, hizmetlerin), mülkiyet haklarının alınması sırasında sunulan KDV tutarının tamamının çıkarılmasının hayata geçirilmesi.

♦ Bu, pratik olarak tesislerin inşası ile ilgili ödenmiş KDV tutarının geri gönderilmesi anlamına gelmektedir;

♦ Belarus Cumhuriyetine yatırım projesinin gerçekleşmesi amacıyla teknolojik ekipmanları getirilirken ithalat vergilerden ve KDV-den kurtulma.

♦ Tesislerin inşası için verilmioş toprak alanlarına göre toprak vergisinden  (kiradan) kurtulma.

İnşaat alanında tercihler

♦ Müzayede yapılmadan tesislerin inşası için arazinin kiraya (mülkiyete) verilmesi.

♦ İnşaat ile aynı anda toprak alanına olan belgelerin düzenlenmesi.

♦ Projelendirme ile aynı anda tesis inşaatının gerçekleştirilmesi.

♦ Arazinin geri çekilmesi zamanı, ayrıca inşaatta bitki örtüsünün uzaklaştırılması ile ilgili tarımsal üretimin kayıplar için tazminatdan  kurtulma.

Gösterilen genel tercihlerden başka Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kararı ile Yatırımcı diğer özel tercihler elde edebilir.

Serbest Ticaret Bölgesi (STB)

Belarus Cumhuriyetinde her bölge idare merkezinde, Minsk dahil olmakla  6 STB faaliyet gösteriyor.

Talepler

STB 'IN üye faaliyeti ihracata veya ithal ikamesine yönelik üretimin oluşturulması ile ilgili olmalıdır. Yatırımların hacmi en az 1 000 000 euro (veya eğer kayıttan sonra yatırımlar 3 yıl içinde gerçekleştiriliyorsa 500 000 euro) olmalıdır.

Projenin gerçekleştirilme arazisi

STB arazisi.

Temel tercihler

Tercihler genellikle vergilendirme ve STB arazisinde tesislerinin inşaatı alanında verilir.

Vergi ve diğer ücretler alanında tercihler

♦ STB'IN üyesi trarafından kendi üretim mallarının (çalışmaların, hizmetlerin) ihracından veya STB'IN diğer üyesine satışından elde ettiği gelirlere olan gelir vergisinden brüt kazançının açıklanması tarihinden itibaren 10 yıl içinde kurtulması, bundan sonra ise

♦ mevcut gelir olan vergi oranına (ama en fazla % 12) %50 — indirimli faiz oranı uygulanıyor.

♦ STB'IN üyesi olarak kayt anından sonra 3 yıl içinde STB'IN bölgesinde bulunan binalar üzere emlak vergisinden kurtarma, ve bu dönemden sonra ise bir şartla ki STB'IN üyesi kendi üretim mallarının (çalışmaları, hizmetleri) ihracatını veya STB'IN diğer üyesine satmasını gerçekleştiriyor.

♦ STB'IN üyesi olarak kayt anından sonra en fazla 5 yıl, ayrıca STB'IN üyesi ürünlerin ihracatını ve (veya) belarus STB'IN diğer üyesine satmasını gerçekleştiriyorsa, 31.12.2021yıl dönemine kadar tesislerin inşası döneminde STB'IN sınırlarında bulunan araziye göre arazi vergisinin ödenmesinden (kiradan) kurtarma.

♦ STB'IN arazisinde serbest gümrük bölgesi (STB) oluşturuldu. STB gümrük prosedürü altında yerleştirilmiş mallar vergi ve gümrük vergisi olmadan, ayrıca yabancı malları için tarife dışı düzenlenmesi uygulanmadan ve gümrük birliğinin malları için yasak ve kısıtlama uygulamadan STB arazinde yerleştirilir ve kullanılır. Yabancı hammaddeleri STB gümrük prosedürü altında yerleştirilmesi ve STB arazinde ondan hazır ürünün hazırlanması zamanı, bu ürünler, onların gümrük birliği'nin sınırları dışına götürülmesi sırasında vergi ve ithalat vergilerini ödemekten kurtuluyor, ayrıca onun iç tüketim için prosedür altına yerleştirilmesi zamanı (yani gümrük birliği içinde satılmasında) KDV ücretinden kurtuluyor.

İnşaat alanında tercihler:

♦ Müzayede yapılmadan tesislerin inşası için arazinin kiraya (mülkiyete) verilmesi.

♦ STB'IN üyesinin yatırım projesinin hayata geçirilmesi için talep edilen mühendis ve ulaşım altyapısının oluşturulmasına olan finansman maliyetleri, eğer yatırımların hacmi 10 000 000 eurodan fazla olarsa bütçe hesabına hayata geçiriliyor.

♦ Diğer tercihleri:

♦ Döviz gelirinin satışından kurtulma.

Çin-Belarus “Büyük taş” endüstri parkı 

Çin'den olan ortaklar ile birlikte Çin-Belarus “Büyük taş” endüstri parkı oluşturuldu. Ancak parkın üyeleri herhangi devletin yatırımcıları tarafından oluşturulan şirketler olabilir.

Talepler

Yatırımlar elektronik ve telekomünikasyon, eczacılık, ince kimya, biyoteknoloji, makine sanayisi, yeni malzemeler, entegre lojistik, e-ticaret, büyük miktarda veri depolama ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlerin uygulanması, sosyal ve kültürel faaliyetler, araştırma projelerinin uygulanması alanlarında oluşturulması gerekmektedir. Yatırımların hacmi en az 5 000 000 ABD doları olmalıdır (yatırım parkı yönetimi ile sözleşme imzaladıktan sonra 3 yıl içeresinde yapılması durumunda – 500 000 dolar) veya bilimsel araştırma çalışmaları ile ilgili projeler için 500 000 ABD doları.

Park yönetiminin kararı ile parkın üyesi olarak park faaliyetlerinin hedeflerini karşılayan projeleri uygulayan, şirketlerin faaliyetleri ya da yatırımların beyan miktarı kriterlerine uygun olmasa bile, diğer şirketler de kaydedilebilir.

Projenin gerçekleştirilmesi arazisi

Endüstri parkının arazisi.

Temel tercihler

Tercihler şirketlerin birçok faaliyetler alanda sağlanmaktadır, bu vergi yükünün ve şirketin içeriğinin maliyeti azaltılması, aynı zamanda da kontrol fonksiyonlarının ve devletin şirketlerin cari faaliyetlerin sınırlamaları anlamına gelmektedir.

Park üyeleri için oluşturulan yasal rejim, uzmanlar tarafından iş yapmak için dünyanın en iyi koşullardan biri sayılmaktadır.

Vergi ve diğer ücretler alanında olan tercihler

♦ Parkın üyesi olarak kaydettikten sonra 10 yıl içeresinde kendi üretimi olan malların (çalışmaların, hizmetlerin) satışından elde edilen gelir vergisinden, kurtulma, bu süreden sonra ise önümüzdeki 10 yıl içinde gösterilen mevcut vergi oranlarında % 50 azalma.

♦ Park arazisinde bulunan binalar üzere emlak vergisinden, b)parkın sınırlarında bulunan arazilere göre arazi vergisinden kurtulma

♦ Bazı operasyonlarının KDV-den kurtulma: (a) parkın diğer üyelerıne park (sınırlarda) alanında bulunan bina ve arazinin satışı veya kiralanması, (b) parkın üyelerıne Belarus veya yabancı şirketler tarafından sağlanan danışmanlık, denetim, pazarlama, mühendislik ve diğer hizmetler.

♦ Belarus Cumhuriyetinde parkın arazisinde binaların inşası ve donanımı için mülkiyet haklarının, malların (çalışmaların, hizmetlerin), mülkiyet haklarının alınması sırasında sunulan KDV tutarının tamamının çıkarılmasının hayata geçirilmesi.

♦ Park arazisinde yatırım projesinin gerçekleşmesi amacıyla Belarus Cumhuriyetine teknolojik ekipmanları, hammadde ve malzemeleri getirilirken ithal vergilerinden ve KDV-den kurtulma.

♦ Brüt kazançı başlangıcından sonra 5 yıl içinde parkın üyesi tarafından ilave edilmiş kazançlar üzere yabancı kuruluşların gelir vergisinden  (gelir vergisi) kurtulma. 

♦ Yabancı kuruluşların royalti üzere gelirleri için indirimli vergi oranı — % 5 (01.01.2027 yıla kadar)

♦ İşçilerin ücretleri konusunda indirimli gelir vergi oranı- % 9 (01.01.2027 yıla kadar), ayrıca işçilerin devlet sosyal sigorta ödenmeleri üzere indirimler.

♦ Parkın arazisinde STB oluşturulmuştur yabancı hammaddedleri STB gümrük prosedürü altında yerleştirirken ve parkın arazisinde ondan hazır ürünlerin hazırlanması zamanı bu ürünler gümrük birliği'nin sınırları dışına götürülmesi sırasında onlar ithalat gümrük vergileri ve vergilerden kurtarılıyor.

İnşaat alanında tercihler

♦ Müzayede yapılmadan tesislerin inşası için arazinin kiraya (mülkiyete) verilmesi.

♦ İnşaat ile aynı anda toprak alanına olan belgelerin düzenlenmesi.

♦ İnşaat müşteriler uygunluk ve diğer müşteri fonksiyonlarının hukuka uygun olarak uygulanması gerektiren destekleyici belgeler almak zorunda değildir.

♦ Projelendirme ile aynı anda tesis inşaatının gerçekleştirilmesi.

♦ Parkın tesislerinin inşaatı Avrupa Bırliği ve Çın’de geçerli olan teknik normatif yasalarına uygun olarak hazırlanmış proje belgeleri temelinde gerçekleştirilebilir 

♦ Arazinin geri çekilmesi zamanı, ayrıca inşaatta bitki örtüsünün uzaklaştırılması ile ilgili tarımsal üretimin kayıplar için tazminatdan  kurtulma.

Diğer tercihleri

♦ Döviz işlemlerinin yasal kısıtlamalar olmadan uygulanması (döviz kazanç satışından kurtulma, Merkez Bankası izni olmadan bazı döviz işlemlerin uygulaması (yabancı bankalarda hesap açma, hisseleri yerleşik olmayan şirketlerin hisse ve diğerlerinin edinimi, v.s.) ve döviz işlemleri, döviz alım, kısıtlamalar olmadan kredi alma ve verme v.s.).

♦ Mevzuat tarafından kısıtlamalar olmadan dış ticaret işlemlerinin uygulanması (yöntem ve tamamlama işlemleri ve diğerleri için standart zaman, v.s.) 

♦ Park üyeleri dokümanlarda, çalışma şartları kötüye etkelinmediği süreçte, mevzuatı tarafından belirlenenlerden daha farklı olan çalışma ve dınlenme koşulları yazabilir.

♦ Park üyelerı, yatırımcılar (hissedarlar) veya çalışanlar arasindaki yabancı vatandaşlar için Belarus Cumhuriyeti’ne vizesiz girişi.

♦ Kanunla kurulan kısıtlamalar olmadan mallar (işler, hizmetler) için, parkın üyelerine açık fiyatlandırma.

♦ İstatistiksel raporlama miktarının azaltılması.

♦ Park üyelerine doğalgaz malıyet fıyatına verilmektedir.

Şu anda Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Kararname projesi gözden geçiriliyor, projeye uygun olarak park'ın üyeleri Belarus Cumhuriyetinde yatırım projelerinin hayata geçirilmesi için ürün alınması sırasında KDV-den kurtulacaklar, park'ın üyeleri için AET katılımcıları olan başka ülkelerdeki yakıt ve enerji kaynaklarının fiyatı ile maksimum yaklaşmak için enerji kaynaklarının daha düşük fiyatta verilmesi planlanıyor, ayrıca parkın hukuk birimlerine yasayla öngörülmüş faaliyetin yürütülmesi için diğer indirimli rejimler sağlanacaktır.

Yüksek teknoloji parkı (YTP)

Talepler

YTP üyesinin faaliyeti bilişim sistemlerinin ve programların hazırlanması, temel ve uygulamalı araştırmaların hayata geçirilmesi, doğal ve teknik bilimleri alanında deneysel çalışmalar, bilgilerin tekniki koruması, malzemelerin, teknolojilerin, cihazların ve mikro sistemlerinin ve nanoelektronikanın, radar ve radyonun, donanım ve yazılım sistemlerinin hazırlanması, ayrıca bu araştırmaların sonuçlarının hayata geçirilmesi, ve yeni ve yüksek teknolojiler alanında diğer faaliyetler alanları ile ilgili olmalıdır.  Yatırımların hacmi düzenlenmiyor.

Bu rejim yatırımdan ve aşağıda belirtilmiştir tüm tercihlerden ayrıca faaliyetleri gösterilen kriterlere uygun olmayan, fakat YTP idaresinde İş-projesinin kayda alınması şartı ile yeni ve yüksek teknolojiler ile ilgili olan şirketlerde kullanabilirler (bu şirketler YTP'NİN üyesi statüsü almıyorlar).

Projenin gerçekleştirilmesi arazisi

YTP'NİN arazisi.Yeni ve yüksek teknolojiler alanında kayda alınan, fakat YTP'NİN üyesi olmayan şirketler arazi üzerinde kısıtlama olmadan faaliyet gösterebilirler.

Temel tercihler

Tercihler temel olarak vergilendirme konusunda sağlanmaktadır.

Vergi ve diğer ücretler alanında tercihler

♦ Gelir vergisinden kurtulma.

♦ KDV-den kurtulma.

♦ Binaların inşası sırasında YTP'NİN sınırlarında olan araziye göre arazi vergisinden kurtulma, ancak en fazla 3 yıl.

♦ YTP'NİN bölgesinde bulunan binalar üzere emlak vergisinden kurtulma.

♦ İşçilerin ücretleri konusunda indirimli gelir vergi oranı- % 9 (01.01.2027 yıla kadar), ayrıca işçilerin devlet sosyal sigorta ödenmeleri üzere indirimler.

♦ Belarus Cumhuriyetine yatırım projesinin gerçekleşmesi amacıyla teknolojik ekipmanları getirilirken ithalat vergilerden ve KDV-den kurtulma.

♦ Yabancı kuruluşların royalti üzere gelirleri için indirimli vergi oranı — % 5. 

♦ YTP'NİN üye katılımcılarına temettülerin karşılanması sırasında off-shore ücretlerinden  kurtulma.

Diğer tercihleri

♦ Döviz gelirinin satışından kurtulma.

Küçük şehirler

Bu yatırım rejiminin amacı orta, küçük şehir bölgelerini, köy yerlerini (küçük şehirleri) geliştirmektir.

Talepler

Şirket küçük şehir bölgesinde kaydedilmelidir, küçük şehir arazisinde malların (çalışmaların, hizmetlerin) üretimi alanında faaliyeti hayata geçirmelidir Yatırımların hacmi düzenlenmiyor.

Projenin gerçekleştirilmesi arazisi

Küçük şehirlerin arazisi

Temel tercihler

Tercihler vergilendirme ve şirketin bu faaliyeti alanında sağlanmaktadır.

Vergi ve diğer ücretler alanında tercihler

♦ Devlet kayıttan sonra 7 yıl boyunca kendi üretimi olan malların (çalışmaların, hizmetlerin) satışından olan gelirler için gelir vergisinden, kendi üretimi olan malların (çalışmaların, hizmetlerin) satışının gerçekleştirilmesi şartıyla küçük şehirlerin bölgesinde bulunan binalar üzere emlak vergisinden kurtulma.

♦ Şirketin tüzük fonu'na vermek amacıyla Belarus Cumhuriyetine birçok malların, donanım ve ulaşım araçlarının ithalatında ithalat gümrük vergilerinden ve KDV-den (eğer onların üretim tarihi 5 yıldan fazla değilse) kurtulma.

Diğer tercihleri

♦ Döviz gelirinin satışından kurtulma.

♦ Küçük şehirlerin arazisinde bulunan devletun mülkiyetinde olan binaların satışı sırasında Şirkete 5 yıl süreyle taksitle ödeme verilebilir.

♦ Lisanslı faaliyetler için lisansların verilmesine göre devlet vergisinin ödenmesinden kurtulma.

♦ Şirket Belarus Cumhuriyeti sınırları dışında yaratılmış kendi emlak çıkarlarını sigorta kuruluşlarında, sigorta brokerlerinde sigortalamak hakkına sahiptir.

Bunların dışında spesifik faaliyet türleri ile ilgili olan diğer yatırım rejimleri mevcuttur. Bir kural olarak, onlar yatırımcılara küçük hacimde tercihler sunuyor.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to