:

Dış Ticaret

Endüstri sektörü Belarus Cumhuriyetinin ekonomisinin yüksek derecesini belirleyen sektörlerden biridir ve bu sektörün yurt dışı piyasalarına oryantasyonu yüksek seviyelerdedir. Üretilen ürünlerin %65'lik bölümü yurt dışına ihraç edilmektedir.

Son on yılda, Belarus Cumhuriyeti'nin dış ticaret dinamikleri ticaret ve hizmetler hacminde hızlı bir artış görülmektedir. .Ekonomideki bu yüksek büyüme oranlarının nedeni, bilimsel, teknik, transit kapasitesinin CIS ülkeleriyle entegrasyonu ve dünyanın diğer bölgelerindeki ülkelerle kurulan sağlam karşılıklı ticari-ekonomik ilişkilerdir.

Belarus 185 ten fazla ülke ile ticari ilişkilerini sürdürmektedir.

Dünya piyasasında Belarus'ta üretilen ürünlerde liderlik sırasıyla şu ürünlerdedir;

♦ Potasyum gübre ihracatının dünya piyasasındaki yeri %3

♦ Damperli kamyon ihracatının dünya piyasasındaki yeri %30

♦ Traktör ihracatının dünya piyasasındaki yeri %10

♦ Biçerdöver ihracatının dünya piyasasındaki yeri %7

Belarus Cumhuriyetinin en önemli ticari ortağı Avrupa Birliği'dir. Belarus ülkesinden yapılan ihracatın %45'lik bölümü Avrupa Birliği ülkelerine yapılmaktadır.Belarus Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği ülkelerinden ticari ilişkilerini en çok geliştirdiği ülkeler aşağıdaki gibidir :

Hollanda, Letonya, Almanya, Polonya, Letonya, İtalya, İngiltere, Belçika, Çek Cumhuriyeti ve Fransa.

İkinci sırada ise Rusya Federasyonu yer almaktadır. Belarus Cumhuriyeti ihracatının %30'luk kısmını bu ülkeye yapmakta ve ithalatının da %50'lik kısmını bu ülkeden sağlamaktadır. CIS ülkeleri arasında Ukrayna ikinci Kazakistan ise üçüncü sırada yer almaktadır.

Dinamik bir şekilde Latin Amerika, Brezilya, Venezuella, Arjantin ve Asya ülkelerinde ise Çin, Hindistan ve Vietnam ile  ticari ilişkilerini geliştirmektedir.

Son yıllarda ise görülür bir şekilde Endonezya ve Nijerya ile ticari ilişkiler hız kazanmıştır. Belarus ürünleri geniş bir ihracat yelpazesine sahiptir. Önemli ihracat kalemleri arasında petrol ürünleri ve ham petrol, potasyum ve azot gübre, metal, kamyon, traktör, kimyasal elyaf, lastik, süt ve et ürünleri ve şekerdir. Ana ithalat ürünleri ise enerji kaynakları (petrol, doğal gaz) ve hammadde ve bileşenleri veya ekipmanları (kimya sanayi, makine parçaları için metaller ve bunların hammadde ürünleri).

Hizmet sektörü ihracatında %50'lik oran Avrupa Birliğine aitken %25'lik oran ise Rusya Federasyonuna aittir.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to